“องค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐ”คือใคร เดินหาหมู่บ้านเก่ารอมสันกาลาคีรี ทหารจับทำประวัติ 23 คน

1559
​เมื่อ 17.00 น. วันที่ 17  ส.ค.2560 ร.ต.ต.ไกรสร ล่องลอย หน.ชฝต.4307 ได้รับแจ้งจากปช.ในพื้นที่ว่า พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนหนึ่งในพื้นที่ บ.ท่าช้าง ม.๒ ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อยฯจึงได้จัดกำลังพลออกออกลาดตระเวน พบกลุ่มบุคคลดังกล่าว บริเวณ คลองปะเด็น (รอยต่อระหว่าง อ.กาบัง – อ.สะบ้าย้อย จ.ยะลา ) บ.ท่าช้าง ม.๒ ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อยฯ พิกัด QH ๑๓๐๑๑๙ มีจำนวน ๒๓ คน จากการค้นตัว และสิ่งของสัมภาระที่ติดตัวไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย จากการสอบถามได้ความว่ากลุ่มคนดังกล่าวเดินทางมาเพื่อหาพท.ที่เป็นหมู่บ้านเก่าในอดีตซึ่งอยู่ในเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี- ฝั่ง อ.กาบัง (บ.คลองปะเด็น ) ได้นำตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวมาทำประวัติที่ ฐานปบ.การและได้ประสานฝ่ายปกครอง อ.สะบ้าย้อย มาดำเนินการตรวจสอบด้วย หลังจากนั้นได้ปล่อยตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวเดินทางกลับบ้าน เสร็จสิ้นภารกิจ 24.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ ชื่อองค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐแห่งราชอาณาจักรไทย
๑.๒ ชื่อประธานองค์กร นายสุขสันติ์ บริเพ็ชร (ปธอ.ฯพลฯ)
๑.๓ แกนนำหรือ หน.นำมาในครั้งนี้ นายซาอุดี เซ็ง (ขุนเอก)
๑.๔ จำนวนสมาชิกทั้งหมด ๒๓ คน ดังนี้ ๑.นายอุสมาน โต๊ะแว , ๒.นายอุมา วาเซะ ๓.นายพาคูดิง มะมิง ๔.อุสมาน สาและ ,๕.นายมารูวัน สารีมะ ๖.นายมะราเซ็ง มะมิง ๗.นายมือลี มะมิง ๘.นายอับดุลรอฮิม บลูกาลาเตะ ๙.นายมะลาเซ็ง เจ๊ะหะมะ ๑๐.นายมาน๊ะ เซะอุแต ๑๑.นายแวมะ แวยูโซ๊ะ ๑๒.มูหาหมัดแพนดี ตาเละ ๑๓.นายมะยือเน็ง สาและ
๑๔.นายหะแว บอเตาะ ๑๕.นายอิสยาส เบ็ญหามะ ๑๖.นายมะแว อาแวกะจิ ๑๗.นายมูหัมหมัด มะ ๑๘.นายสการียา สาแม ๑๙.นาย อาลูวี ซาฟิอิ
๑.๕ วิธีการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มจะดำเนินการโดยสร้างเครือข่ายและแต่งตั้งยศให้โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ ๓ จังหวัด โดยอยู่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็นส่วนใหญ่
๑.๖ วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อขึ้นสำรวจพื้นที่ที่อ้างว่าเป็นพื้นที่ของบรรพบุรุษที่เคยอาศัยอยู่ในอดีตบริเวณ หมู่บ้านเก่า บ.ถ้ำซีฮุย ก่อนถึงหลักเขตแดนที่ ๓๙ ประมาณ ๗ กม.
๑.๗ ทัศนคติทีมีต่อเจ้าหน้าที่และต่อประชาชนในพื้นที่ ไม่มี เพียงต้องการที่จะมาสำรวจและรายงานต่อนายสุขสันติ์ ฯ
๑.๘ สัญลักษณ์ของกลุ่ม รูปช้างเต็มตัวด้านข้าง สีแดง
๑.๙ มีการแสดงเชิงสัญญาลักษณ์คือมีการแต่งเครื่องแบบคล้ายเจ้าหน้าที่ ผ้าผูกคอสีน้ำเงิน
๑.๑๐ ข้อมูลบุคคลแต่ละคนและการติดต่อสือสาร ๐๘๕ ๘๐๕๕๓๔๓ / ๐๘๑ ๗๙๘๓๑๖๒
๑.๑๑ อื่นๆ ใช้มีดพกและขวานติดตัว