ชาวบ้านธารโตกดดันให้ย้ายครูใหญ่ ไม่พอใจให้เด็กแต่ชุดไทยแสดงร่ายรำในกีฬาสี อ้างผิดหลักศาสนา

9876

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ตามที่โรงเรียนบ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียน ซึ่งการเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาสี มีการแสดงของนักเรียนในชุดไทย ซึ่งมีนักเรียนไทยพุทธและมุสลิมทำการแสดง แต่มุสลิมในพื้นที่แสดงออกไม่พอใจที่ครูให้นักเรียนมุสลิมออกมาแสดงพิธีเปิดกีฬาสีโดยใส่ชุดไทยและมีการไหว้ร่ายรำ โดยระบุว่า ผิดหลักศาสนาอิสลาม

มีรายงานว่า มีชาวบ้านบางส่วนเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อให้ครูใหญ่ลาออก ถึงขนาดมีการขู่เอาชีวิตครูที่สอนการแสดงเด็ก และกดดันให้ออกพื้นที่โดยด่วนเช่นเดียวกัน