Prof.Dr.Edy Suandi Hamid ผู้เขียนหนังสือมุสลิมชวาในไทย เยือนมัสยิด”ยะหวา”

151

Prof.Dr.Edy Suandi Hamid, รองประธานคณะกรรมการอุดมศึกษาในเครือองค์กรมุฮัมมาดียะห์ อินโดนีเซีย ได้เขียนหนังสือประวัติของชุมชนมุสลิมยะหวา ในกรุงเทพฯ ในมุมมองทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพิ่งตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนมกราคมในปีนี้ 2017

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม ตอนเที่ยง ท่านและคณะ จะไปเยี่ยมชุมชนยะหวา หากพี่น้องชาวชุมชนยะหวา ผู้สื่อข่าวสนใจติดตามประเด็นนี้ ท่านยินดีให้สัมภาษณ์ และเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นต่างๆในหนังสือเล่มนี้

องค์กรมุฮัมมาดียะห์ ก่อตั้งโดยเชคอะหมัด ดะห์ลัน คุณปู่ของ ดร.วินัย ดะห์ลัน ปัจจุบันดำเนินการในเรื่องการศึกษา การสาธารณสุข และขับเคลื่อนสังคมในประเด็นต่างๆ

คณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นบอร์ดกลางดูแล สถาบันอุดมศึกษา 180 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัย 44 แห่ง ทั่วประเทศอินโดนีเซีย

Cr.Zakiandaman