ฟื้นปอเนาะ”ครูดาโหะ”ปากพยิง นครศรีฯ ศิษย์เก่าร่วมจัดงานระดมทุนครั้งใหญ่-โชว์พลังสตรีนครฯสุดยิ่งใหญ่

548

คณะศิษย์เก่าปอเนาะครูดาโหะ บ้านปากพยัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันจัดงานหารายได้ เพื่อฟื้นฟูปอเนาะครูดาโอ๊ะ เพื่อให้กลับมาเปิดสอนเยาวชนในพื้นที่อีกครั้ง โดยปอเนาะครูดาโหะ เปิดสอนเยาวชนด้านศาสนามายาวนาน 55 ปี ระยะหลังมีปอเนาะและโรงเรียนเปิดเรียนหลักสูตรบูรณาการ สามัญและศาสนา ทำให้ปอเนาะครูดาโหะลดความนิยมไปมีเยาวชนมาเรียนน้อยทำให้ต้องปิดการเรียนการสอนไประยะหนึ่ง เปิดให้คนยากจน คนยากไร้ไร้ที่อยู่ใช้ปอเนาะอาศัย และคณะศิษย์เห็นว่า เพื่อรองรับการเติบโตของเยาวชนในพื้นที่ได้มีสถานที่ศึกษาหาความรู้ด้านศาสนาจึงเห็นควรฟื้นฟูปอเนาะครูดาโหะขึ้นมาอีกครั้ง โดยจัดงานดื่มน้ำชากุารกุศล การออกร้านเพื่อหารายได้ซ่อมแซมอาคารเรียน และก่อสร้างที่พักสำหรับเยาวชน

ในงานมีการเปิดร้าน การแสดงของเยาวชน การเสวนาในหลากหลายประเด็น มีอ.อาลี เสือสมิง ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันที่ 18 สิงหาคม ขณะเดียวกัน สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมนครศรีธรรมราชและสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมภาคใต้ที่มีนางซาเราะห์ ยิ่งกุลเชาว์ เป็นนายกสมาคม ได้เป็นแกนนำการจัดการเสวนา ในวันที่ 19 สิงหาคม หัวข้อ แม่ยุค 4.0 เลี้ยงลูกอย่างไรให้เข้าใจลูก ให้ลูกได้อยู่ในกรอบอัลอิสลาม โดยมีมุสลิมะห์ที่มีความรู้มีประสบกาณ์ ประกอบด้วย คุณฟาติเสมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คุณซาเราะห์ ยิ่งกุลเชาว์ นายกสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้/นายกสมาคมสตรีมุสลิมนครศรีธรรมราช คุณฮูวัยดิยะห์ พิศสุวรรณ อุเซ็ง อดีตเลขานุการรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และอ.เสาวลักษณ์ ปูเต๊ะ อาจารย์ประจำมหาลัยฟาตอนี ร่วมแสดงทัศนะ

บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีผู้มาร่วมงานจำนวนมากตลอดทั้ง 2 วัน โดยเฉพาะในช่วงการเสวนามีบรรดาสตรีเข้าร่วมรับฟังประมาณ 400 คน นอกจากมุสลิมะห์จากจ.นครศรีธรรมราชแล้ว คุณปวีณา วันดี นายกสมาคมสตรีมุสลิมสุราษฎร์ธานี ยังได้นำคณะมุสลิมะห์จากสุราษฎร์ธานี มาร่วมงานด้วย รวมทั้งกลุ่มสตรีบ้านปากพยิงได้เข้ากัลร่วมสมาคมสตรีมุสลิมนครศรีธรรมราชด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

การจัดการเสวนา หัวข้อ แม่ยุค 4.0 เลี้ยงลูกอย่างไรให้เข้าใจลูก ให้ลูกได้อยู่ในกรอบอัลอิสลาม
คุณฟาติเสมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมเปิดงาน
ปวีณา วันดี นายกสมาคมสตรีมุสลิมสุราษฎร์ธานี นำคณะจากสุราษฎร์ธานีมาร่วมงาน