ชวนทำบุญ กิจกรรมเลี้ยงอาหารและการละเล่นเด็กกำพร้า อ.ระแงะ ในวันอีดิ้ลอัฎฮา

169

ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อจัดงานรื่นเริงวันอีดอิดิ้ลอัฎฮา จัดเครื่องเล่น เลี้ยงอาหาร ไอศกรีม และขนมให้กับเด็กกำพร้าในจังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนบ้านเสาเมาะ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ต้องใช้งบประมาณ 25,000 บาท สอบถามเตาฟิก 081-7121310