ศาลนำเยาวชนชายแดนใต้ 180 คน เข้าถวายความเคารพพระบรมศพ

286

ศาลนำ180เยาวชนจว.ชายแดนใต้ โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน เข้าเคารพพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี พร้อมด้วยนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และนายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นำคณะผู้พิพากษา และเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นที่ 5 ประกอบด้วยเยาวชนจาก อ.จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย ในจ.สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการรวม 180 คน ถวายความเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวั