ซาอุฯประกาศเดือน”ซุ้ลฮิจญะฮ์”วันอีดอีดิ้ลอัฎฮาของซาอุฯ ตรงกับศุกร์ที่ 1 กันยา

872

ตามที่ศาลสูงแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอารเบีย เชิญชวนให้ประชาชนสังเกตจันทร์เสี้ยว เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ล ฮิจญะฮ์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม เวลาำลง ปรากฏว่า ไม่มีรายงานการเห็นดวงจันทร์ จึงกำหนดวันที่ 1 ซุ้ลฮิจญะฮ์ ของซาอุ ฯ จะตรงกับวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

วันอีดอิดิ้ลอัฎฮา จึงตรงกับวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560