สำนักจุฬาฯ ประกาศ วันศุกร์ 1 กันยา วันอีดอิดิ้ลอัฎฮา

369

ตามที่สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศให้พี่น้องมุสลิมดูดวงจันทร์ค่ำวันที่ 22 สิงหาคม เพื่อกำหนดเดือน ซุ้ลฮิจยะห์ ปรากฎว่า มีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงประกาศให้วันที่ 23 สิงหาคม เป็นที่ 1 ซุ้ลฮิจยะห์ และกำหนดให้วันที่ 1 กันนายน เป็นวันอีดอีดิ้ลอัฎฮา