เยาวชนหนองจิกแห่สมัครร่วมโครงการ “สายใจไทยสู่ใจใต้”

108
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นอ.และผอ.ศปก.อ.หนองจิก ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและพบปะเยาวชนอำเภอหนองจิกที่เข้าสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 ประจำปี 2560 จังหวัดปัตตานี โดยเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในอำเภอหนองจิกเข้ารับการสัมภาษณ์รวม 71 คน จากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 858 คน ณ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี