สมาคมศิษย์เก่าราชประชานุเคราะห์8 มอบทุนนักเรียนยากจน 111 คน

384

สมาคมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองครองและชุมชน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดมอบทุนการศึกษาแก่น้องๆจำนวน 111 ทุน เป็นเงิน111,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประขานุเคราะห์ 8 ที่มรฐานะยากจน ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการบริจาคจากศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป
งาในการมอบทุนมีผู้อำนวยการร.ร. ประธานกรรมการศึกษา นายกสมาคม และกรรมการสมาคมฯร่วมมอบทุนมีบรรดาผู้ปกครองมาร่วมอย่างคับคั่ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

อ.อุดมศักดิ์ มะหมีน ในฐานะนายกยกสมาคมฯ ฝากขอบคุณบรรดาศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่ทำให้กิจกรรมดีๆในครั้งสำเร็จ. และขออวยพรให้พระผู้เป็นเจ้า(อัลลอฮ)ทรงตอบเเทนในสิ่งที่ดีงามเเก่ทุกคน อามีน.