ร้องผู้บริหารศอ.บต.ล่วงละเมิดทางเพศลูกจ้าง บังคับขายบริการ อ้างเป็นการกลั่นแกล้ง

2008

ศอ.บต.ข่าวฉาวข้าราชการหญิงร้องเรียน ล่วงละเมิดทางเพศ บังคับลูกจ้างขายบริการทางเพศ พฤติกรรมฟุ่มเฟือยกินเหล้าเบียร์

ข้าราชการสาวสังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้สอบสวนพฤติกรรมข้าราชการระดับสูงและระดับกลางใน ศอ.บต. เนื่องจากกระทำการเข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศ และผิดจริยธรรม เอกสารร้องเรียนพฤติกรรมของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ศอ.บต. เป็นเอกสารที่ลงชื่อข้าราชการหญิงผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน ไม่ใช่มีลักษณะเป็น “บัตรสนเท่ห์” ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้เสียหาย เนื้อหาที่ร้องเรียน คือพฤติกรรมของข้าราชการชายใน ศอ.บต. ระดับผู้อำนวยการกอง และสูงกว่านั้น มีทั้งลวนลาม ล่วงละเมิดทางเพศ มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับลูกจ้าง และมีลูกจ้างเป็นภรรยาน้อย หากใครไม่ยอมก็จะข่มขู่ว่าจะไม่ต่อสัญญาจ้างให้เอกสารร้องเรียนยังอ้างถึงการเดินทางไปสัมนานอกสถานที่ของ ศอ.บต. 2 ครั้ง มีการบังคับให้ข้าราชการหญิงร่วมดื่มของมึนเมากับข้าราชการชายระดับสูง ท่ามกลางสายตาเจ้าหน้าที่ที่เป็นมุสลิมจำนวนมาก ซึ่งถือว่าผิดหลักศาสนา และยังบังคับให้ไปหาที่ห้องนอนหลังเลิกงาน

หนังสือร้องเรียน ยังระบุว่า ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของ ศอ.บต.ใช้จ่ายงบประมาณอย่างฟุ่มเฟือย จัดประชุมตามโรงแรมต่างๆ เดือนละหลายครั้ง และมีการเบิกจ่ายงบอย่างไม่โปร่งใส รวมถึงการนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัวเอกสารดังกล่าวถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานความมั่นคงในส่วนกลาง ปรากฏว่าทางส่วนกลางมีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ โดยมีรายงานว่าผู้ว่าฯยะลาได้รับเรื่องเอาไว้แล้ว และกำลังตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงทั้งหมดผ่านกลไกของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

มีผู้บริหาร ศอ.บต.รายหนึ่งสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ “ทีมข่าวอิศรา” ว่า เอกสารร้องเรียนมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้ง ใส่ร้ายป้ายสีกันมากกว่า เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วใน ศอ.บต. และข้อกล่าวหาส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นความจริง มีรายงานเพิ่มเติมจาก ศอ.บต.อ้างว่า เอกสารร้องเรียนที่มีการอ้างถึงนั้น ชื่อข้าราชการหญิงที่ปรากฏในเอกสาร เป็นเพียงคนส่งหนังสือถึงผู้ว่าฯ ไม่ใช่ตัวผู้เสียหายจริงๆ ขณะนี้จึงยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เสียหาย ขณะที่ข้อกล่าวหาในเอกสาร มีการเอ่ยชื่อข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน ศอ.บต.หลายคน ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ก็มีเอกสารลักษณะคล้ายๆ กันมาแล้ว แต่มีชื่อผู้ถูกกล่าวหาไม่เยอะเท่านี้ จึงมีการมองกันว่าการกล่าวหากันเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่ เพราะกำลังจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยอีกรอบหนึ่ง และผู้บริหาร ศอ.บต.บางคนมีชื่อขยับขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้