เลขาฯศอ.บต. ระบุสอบแล้วไม่มีมูล”ผู้ใหญ่ล่วงละเมิดทางเพศ”ลูกจ้าง ส่วนกลางรุกสอบต่อ ข้าราชการมุสลิมยันเป็นพยาน

835