จุฬาราชมนตรี แจงเหตุที่พักที่”ทุ่งมีนา”แออัด มาจากซาอุดิฯ จัดสรรที่ให้พอ ประสานให้แก้ปัญหาด่วน

385

วันที่ 30 สิงหาคม รายงานแจ้งว่า ตามที่มีปัญหาที่พักที่ทุ่งมีนา ที่ทางการซาอุฯจัดสรรให้กับฮุจยาตจากประเทศไทยมีความแออัด ทำให้มีฮจยาตบางคนต้องออกมานอนนอกเต้นนั้น นายอาศิส พิทักษฺ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ในฐานะอามิรุ้ลฮัจย์ ไดประสานงานกับกระทรวงกิจการฮัจย์เพื่อแก้ไขปัญหา เบื้องต้นทราบว่า ในปีนี้ทางการซาอุฯ ได้จัดสรรโควต้าฮัจย์เพิ่มให้กับทุกประเทศ ทำให้ต้องจัดสรรพื้นที่ให้กับโควต้าที่เพิ่ม ประกอบกับในส่วนของฮุจยาตจากประเทศไทย ตอนแรกมีการแจ้งตัวเลขฮุจยาต 8,233 คน ซึ่งทางการซาอุฯ ได้จัดสรรพื้นที่ให้ 3 มัฆตับ ต่อมาได้เพิ่มเป็น 8,833 คน ทางการไทยพยายามเจรจาขอเพิ่มเป็น 4 มัฆตับ แต่พื้นที่ๆทางการซาอุฯจัดสรรให้ต่อคนน่อยกว่าที่นอน จึงทำให้เกิดความแออัดดังกล่าว

สำนักงานกิจการฮัจย์ไทย กรมการปกครอง และอามิรุ้ลฮัจย์ ได้เรียกประชุม ผู้ประกอบการก่อนเดินทางเข้ามีนา เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา และได้ทำหนังสือถึงกระทรวงกิจการฮัจย์เพื่อขอให้แก้ปัญหา