กระหน่ำซื้ออาวุธ! 4 ปี คสช.งบ”กลาโหม”เพิ่มกว่า 19% มากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ 5 เท่า

57

ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้วิเคราะห์งบประมาณกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลคสช.ว่า
ปีงบประมาณ 2557 (ก่อน คสช. ยึดอำนาจ) ประเทศไทย ใช้งบประมาณกลาโหมปีละ 183,820 ล้านบาท จากจำนวนประชากร 65.1 ล้านคน เฉลี่ยแล้วงบกลาโหมโดยเฉลี่ยต่อคน 2,823.7 บาท/คน/ปี
ปี 2561 เราใช้งบประมาณกลาโหมเพิ่มขึ้นเป็น 222,436 ล้านบาท จากจำนวนประชากร 65.9 ล้านคน เฉลี่ยแล้วคนไทยต้องเสียงบป้องกันประเทศคนละ 3,375.4 บาท/คน/ปี

“เท่ากับว่า ในช่วง 4 ปีงบประมาณของรัฐบาล คสช. คนไทยต้องจ่ายงบประมาณกลาโหมเพิ่มขึ้น คนละ 551.7 บาท/ปี หรือเพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2557 หากคิเป็นรายปี ก็เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.9 ต่อปี
ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ไม่เคยมีปีใดที่เศรษฐกิจไทยโตขึ้นถึง 4.0% (ปี 57 โต 0.7% ปี 58 2.9% ปี 59 3.2% ปี 60 คาดว่าจะโต 3.5-4.0%)” ดร.เดชรัตน์ ระบุ

ทั้งนี้ งบประมาณกระทรวงกลาโหมปี 61 ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นจากงบปี 60 ถึง 8.8 พันล้านบาท ถือเป็นจำนวนที่เพิ่มสูงในอันดับต้นๆ และหากนับย้อนไปตั้งแต่ คสช.เข้าควบคุมอำนาจการปกครอง จะพบว่างบกลาโหมไต่ระดับสูงขึ้นตลอด ตั้งแต่งบปี 58 จำนวน 1.9 แสนล้าน เป็นทะลุ 2 แสนล้านในปี 59 แล้วขยับขึ้นเป็น 2.1 แสนล้านในปี 60 และล่าสุด 2.22 แสนล้าน ในปี 61