ตราด เปิดเครือข่ายพัฒนาการรับรองฮาลาล ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าฮาลาล

99

คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด เดินหน้าพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านฮาลาล และการพัฒนาชุมชน ให้ผู้นำศาสนาอิสลามและสตรี ใน จ.ตราด

นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาหน่วยการรับรองฮาลาล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด มีผู้นำศาสนาอิสลามจากมัสยิด 13 มัสยิดในจังหวัดตราด ผู้นำสตรีในแต่ละชุมชนมัสยิดกว่า 200 คน เข้าร่วมโครงการ ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้น คลิฟ บีช รีสอร์ท ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด

นายสมาน อดัม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด กล่าวว่า ในแต่ละปีประเทศไทยสามารถสร้างรายได้ด้วยส่งออกอาหารฮาลาลไปยังประเทศมุสลิมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในด้านหลักศาสนบัญญัติอิสลาม ในด้านอาหารฮาลาล ให้กับผู้นำศาสนาอิสลามและกลุ่มสตรีของชุมชนอิสลามต่าง ๆ จึงเป็นหัวใจในการส่งเสริมให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตอาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์ฮาลาล ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลาแห่งประเทศไทย ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการนำสู่การยกระดับตามมาตรฐานการพัฒนาการผลิตอาหารฮาลาลในพื้นที่จังหวัดตราด