ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านราวอ ต.ดอน อ.ปะนาเระ ปัตตานี

132

ขอความสันติสุข จงมีแด่ท่าน
กระผมในนามคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และชาวบ้าน ม.1 บ้านราวอ(คลองบุบุ) ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เมื่อวันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ได้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนราษฎร ทำให้ทรัพย์สิน เครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด จำนวน 3 หลัง
ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาปาลัส ปัตตานี เลขที่บัญชี 086-1-11110-9 ชื่อบัญชี “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ม.1 บ้านราวอ ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายมะเภาซี สาหะ(อิหม่ามมัสยิดคลองบุบุ) โทร 08-5663-2625 และนางอะซีซะฮ์ หะแว(กะเมาะผู้ใหญ่บ้าน) โทร 08-2262-8813
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการสนับสนุนจากท่านเป็นอย่างดี และขอให้เอกองค์อัลลอฮ.(ซ.บ.) ได้ทรงตอบแทนการงานความดีของท่านในครั้งนี้ จึงเรียนขอบคุณมา ณ โอกาสนี้