สัมผัสมุสลิมในมะริด มีมัสยิด 7 แห่งโรงเรียนสอนศาสนาใหญ่อันดับ 2 อยู่กันอย่างสันติ

586
มัสยิดในมะริด

ในมะริด มีมัสยิด 7 แห่ง ตั้งอยู่ด้านหลังของเมืองมัสยิดมีขนาดใหญ่ทีเดียว มีโรงเรียนสอนศาสนา มีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างเรียบง่าย

ในจำนวน 4% ของมุสลิมในเมียนมา จากประชากร 40-45 ล้านคน ในจำนวนนี้อาศัยอยู่ที่มะริดจำนวนไม่น้อย หากดูตามแผนที่ของกูเกิ้ลจะเห็นสัญลักษณ์ของมัสยิดหลายแห่ง ตั้งแต่ ปะตา เลียบริมแม่น้ำไปจนถึงมะริด มุสลิมที่มะริดจะอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ ยาวไปตั้งแต่ปากอ่าวมะริด จนไปถึงตำบลปะตา ที่ได้นำเสนอไปเมื่อคราวที่แล้ว ปกติเราจะเห็นมุสลิมอยู่ทะเล แต่ที่มะริด ไม่ค่อยเห็นมุสลิมอยู่ทะเล มองจากทะเล เห็นโบสถ์ และวัด ในเมืองมะริด มีมัสยิดอยู่ 7 แห่ง มีมุสลิมนับหมื่นคน ไม่นับรวมมุสลิมที่ปะตา ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นมุสลิมที่อาศัยอยู่ที่มะริด ยาวนานหลายร้อยปีเช่นเดียวกัน เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างเมืองมะริดตั้งแต่อดีต ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้ๆมัสยิด มีโรงเรียนสอนศาสนาขนาดไม่ใหญ่นัก กระจายอยู่ตามมัสยิด 7 แห่ง มีเยาวชนจากทั่วมะริดมาเล่าเรียน

มุสลิมมะริดอยู่กับศานิกอื่น ทั้งพุทธและคริสต์ในมะริดอย่างสงบ ไม่มีปัญหาความขัดแย้งอะไรกันเลย

การเรียนฮาฟิซกุรอ่านของเยาวชนเมียนมา
โรงเรียนฮาฟิซกุรอ่านที่มะริดมีขนาดใหญ่เป็นอับดับ 2 ในเมียนมา

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนเมษายน 2559