พุทธ-อิสลามสัมพันธ์ลึกซึ้ง ภาพแบบนี้มีให้เห็นทั่วไปใน 3 จังหวัด

832

ขณะที่มีพระบางรูปที่พยายามจะปลุกปั่นเพื่อเหตุผลทางการเมือง หวังให้ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมทางภาตใต้ของประเทศไทยเกิดความบาดหมางและเข้าใจผิดกัน และนำมาซึ่งการเข่นฆ่ากันในที่สุดหรือเพื่อให้เกิดความเกลียดชังเหมือนดั่งเช่นพระพม่าที่เอาการเมืองนำเรื่องของหลักคำสอนของศาสนา

ภาพนี้ เป็นการสะท้อนความจริงในความรักและความช่วยเหลือปรึกษากันเพื่อนำพาประเทศชาติให้เจริญรุดหน้า เพราะเหตุใดเราจึงต้อง “รักและถนุถนอมกันและกัน” เหตุผลแจ้งชัดว่า เราอยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่ได้เรายังต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเรายังต้องพึ่มนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยกันด้วยความสามัคคี มีสันติสุขทั่วกันทั้งโลกซึ่งสันติเกิดจากตัวเรา ความสุขสงบมีสันติภายในตัวเอง มีเมตตา กรุณา แบ่งปันจึงเผื่อแผ่สู่คนภายนอกให้มีความสุข สงบ เกิดสันติสุขทุกแห่งหนงพาอาศัยกันและกัน และที่สำคัญ เราต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน

ภาพ: นั่งสนทนาธรรมกับโต๊ะอิหม่าม ณ มัสยิดกรือเซะ ปัตตานี/MGR