พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนางฮะลีมะฮ์ ยาคอบ ปธน.สิงคโปร์-อึ้ง ขอนอนแฟลตไม่ใช้บ้านรับรอง

598

ในหลวง ร.10 โปรดฯให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนางฮะลีมะฮ์ ยาคอบ (Madam Halimah Yacob) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

– วันที่ 24 กันยายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนางฮะลีมะฮ์ ยาคอบ (Madam Halimah Yacob) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ คนที่ 8 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ความว่า

ฯพณฯ นางฮะลีมะฮ์ ยาคอบ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันใกล้ชิดที่มายาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะกระชับแน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

H.M. King Rama 10, Send the message of congratulations to Madam Halimah Yacob President of the Republic of Singapore,
on the occasion of the oath of office

สำหรับนางฮะลีมะฮ์ ยาคอบ เป็นนักการเมืองหญิงที่มีความสามารถ ก่อนดำรงตำหน่งประธานาธิบดี เคยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา และใช้ชีวิตที่เรียบง่าย โดยภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี เธอ ระบุว่า จะไม่ไม่เข้าไปใช้บ้านพักรับรองประธานาธิบดี แต่ยังคงใช้แฟลตส่วนตัวที่อาศัยมายาวนาน และคุ้นเคยมากกว่า แฟลตมีจำนวน 4 ห้องเพียงพอที่จะรองรับแขก

แฟลตของประธานาธิบดีอยู่ชั่น 6 เธอ กล่าวว่า ได้เดินขึ้นบันไดทุกวัน โดยไม่ใช้ลิฟท์เพื่อออกกำลังกาย ซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพ และจะห้โอกาสให้สนามหน้าทำเนียบประธานาธิบดีออกกำลังกายด้วย