ตรังจัดเวทีเสวนาร้อยดวงใจเพื่อใต้สันติสุข ผู้นำศาสนา-แกนนำสตรี เข้าร่วมคึกคัก

135

วันจันทร์ที่ 25กันยายน 2560 จังหวัดตรัง ได้จัด เวทีเสวนาร้อยดวงใจเพื่อใต้สันติสุข “ประชาชนกับการมีส่วนร่วมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้” มีผู้นำศาสนา อาทิ กรรมการอิสลามประจำจังหวัด สมาคมสตรีมุสลีมะห์จ.ตรัง นำโดย คุณ บีบี ซาชา นายกสมาคม นำสมาชิกเข้าร่วม ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดตรัง
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์
นู๋นุ้ย(สุวัยด้า)