Okinawa ระดมทุน 52 ล้านเยนสร้างมัสยิด สวยงามมาก

227

มุสลิมโอกินาวา ญี่ปุ่น กำหนดสร้างมัสยิดประจำเมืองด้วย บนพื้นที่ 100 ตารางเมตร งบก่อสร้าง 52 ล้านเยน โดยตามแบบ มัสยิดโอกินาวาจะมีโดมขนาดใหญ่สีน้ำเงิน มีเสาหออาซาน 4 เสา สวยงาม