ประกาศสำนักจุฬาฯ ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพได้ -ไม่ถวายดอกไม้จันทน์ -อ่านคุตบะห์พระราชกรณียกิจ

285

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ไดัออกประกาศแนวทางปฏิบัติขิงมุสลิมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สรุปได้ว่า มุสลิมสามารถปรากฎตัวในพระราชพิธีถวายพระเพลิงได้ แต่ไม่ร่วมในพิธีกรรม อาทิ การถวายดอกไม้จันท์ สามารถร่วมเป็นอาสาสมัครในการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆได้

“ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงขอให้ทุกมัสยิดอ่านคุตบะห์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในวันที่ 27 ตุลาคม” ประกาศ ระบุ