สั่งยกเลิกงาน “หญิงแต่งทอม” ที่ปัตตานี

1781

ตามที่มีการจัดงานเลี้ยงมงคลสมรสระหว่างผู้ฟญิงด้วยกัน ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นงานแต่งระหว่างหญิงกับหญิงนั้น ทางโรงแรมปาร์ควิว ได้ทำหนังสือชี้แจงว่า งานถูกยกเลิกแล้ว

หนังสือของโรงแรมปาร์ควิว ระบุว่า เรียน สมาชิกและลูกค้าโรงแรมปาร์ควิวปัตตานีทุกท่าน
โรงแรมปาร์ควิวเรียนให้ทราบว่างานแต่งงานระหว่างหญิงกับหญิงได้ยกเลิกไปแล้ว ขอขอบคุณที่ทุกท่านเป็นห่วงต่อเรื่องนี้ และเราขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺให้ประทานนิอฺมัตและเราะห์แก่ทุกท่าน อามีน