ในวันแห่งความเศร้าโศกนี้! น้ำตาจุฬาราชมนตรี เป็นหยดน้ำตาแห่งความเสียใจแทนมุสลิมไทยทั่วประเทศ

961

วันที่ 26 ตุลาคม วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันแห่งความเศร้าโศกของคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพี่น้องมุสลิมตลอดเวลาขงการครองราชย์

ในพระราชพิธีสำคัญมุสลิมไม่อาจแสดงออกอะไรได้มากนัก แม้หัวใจจะเต็มไปด้วยความรักสุดหัวใจ ความอาลัย สิ่งนี้ได้สะท้อนในวันที่ สำนักจุฬาราชมนตรี จัดงานรำลึกถึงพระองค์ท่าน มีมุสลิมจากทั่วประเทศเข้าร่วมหลายพันคน และในวันนั้น นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้หลั่งน้ำตาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของพระองค์ท่าน เป็นตัวแทนน้ำตาของมุสลิมไทยทั่วประเทศ

ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คือ ประมุขสูงสุดของชาวมุสลิมสยามจวบจนปัจจุบัน ถือเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาของในหลวง ร.๙ แห่งราชวงศ์จักรี จึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่า ในหลวงทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกแก่ชาวไทย

สะท้อนว่า มุสลิมไทยรักในหลวงร.9 ไม่ยิ่งหย่อนกว่าใคร

ขอบคุณภาพ PPTV