ประมวลภาพผู้นำประเทศร่วมพระราชพิธรพระบรมศพ-กับประธานาธิบดีแคนาดาที่เลือกจากสามัญชน

170

คนทั่วไปจะเข้าใจว่า แคนาดา ไม่มีประมุข เป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดี มีแต่นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ และยกย่องพระราชินีแห่งอังกฤษ เป็นประมุข แต่ในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฬน พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีหญิงสาวคนหนึ่ง แต่งกายด้วยชุดสีดำ เข้าแถวร่วมกับบรรดาประมุขและผู้นำต่างประเทศ ไม่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประดับ

มีคำถามว่า หญิงฝรั่งคนนี้เป็นใคร ? ราชวงศ์ไหน ไม่ประดับเครื่องราชฯ ไม่เคยเห็นมาก่อน คำตอบ เธอคือ Julie Payette เป็นนักบินอวกาศและวิศวกรคอมพิวเตอร์ ได้รับการสถาปนาเป็น Governor General ของประเทศแคนาดา หรือเทียบเท่าตำแหน่งประธานาธิบดี

แคนาดา ยกย่องบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่ของตนเองได้ดีเยี่ยม ดำรงตำแหน่งสูงสุด Governor General เทียบได้กับประธานาธิบดี มีศักดิ์ เป็นตัวแทนของ Queen Elizabeth รับรองและวีโต้กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา ดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี
อนึ่งวิศวกรที่เก่ง ๆ ไม่ชอบสวมใส่เครื่องประดับ และเธอมาในฐานะของตัวแทนของประเทศแคนาดาตัวจริง ไม่ใช่ตัวแทน เธอจึงนั่งหน้า เจ้าชาย เจ้าหญิงของหลายประเทศ

https://en.wikipedia.org/wiki/Julie_Payette
https://en.wikipedia.org/wiki/Governor_General_of_Canada