วิพากษ์โต๊ะครูยุคใหม่ เรียนน้อย-พูดมาก สุดโต่ง ชอบฮุก่ม-ฟัตวาสร้างความสับสน

3608

ความเเตกเเยกของมุสลิมในสมัยนี้ มักเกิดจากสิ่งต่อไปนี้

1.การพยายามทำให้เป็นทัศนะเดียว ( Views Polarisation) จากทัศนะที่ต่างกันของบรรดาอุลามะอฺ

2. ไม่เคารพทัศนะอื่นๆ พยายามโจมตีทัศนะที่เหลือว่าผิดไปหมด

3. การเรียนรู้ไม่หมดทัศนะ รู้ทัศนะเดียว เเล้วไปสอนคนอื่น พอเจอทัศนะที่เเปลก ก็ว่า ผิด หรือ หลงทาง หรือ บิดอะห์ ไม่ใช่ซุนนะห์

4. เรียนตำราไม่หมด เข้าใจไม่ละเอียด ยึดฮาดิษเดียวเเบกตำราเดิมๆ ไปมา

5. พูดตามเพื่อน ตามคนอื่น ไม่ค้นคว้า ศึกษา อ่านตำรา
ชอบฮุกุ่มคนอื่น ไม่ชอบเรียน เเละมีความรู้ระดับปฐมภูมิ เเต่คำบรรยายยาวจน เกินขั้น ทุติยภูมิ

6. ยึดถือสิ่งตัวเองต้องการยึด ไม่เปิดใจ ไม่เปิดกะโหลก ตักความรู้อื่นๆ ใส่ในสมองขาดการวิเคราะห์ ขาดตรรกะ

7. เป็นพวกอักษรนิยม ( Literalist)ตีความตามอักษร ให้ความหมายตามอักษร

8. ชอบประณาม ชอบโจมตี ไม่รักการอธิบาย ให้เข้าใจ ให้ชัดเจน จนทำให้ความรู้ที่มีกำกวมทำลายความปรองดอง

9.หากโดนอธิบาย มักจะลบโพสต์ของคนอื่น เพื่อปิดบังความจริง หรือ กลัวเสียหน้า เเละเสียฟอร์ม

10. พูดตามเพื่อน เเต่ขาดความเข้าใจ เช่น คำว่า ชีริก บิดอะห์ ซุนนะห์ ฯลฯชอบฮุกุ่ม ชอบตัดสิน

11. มีการสร้างเพจ 2 ฝ่าย เช่น อะห์ลุลซุนนะห์จริง
เเฉพวกอาชาอีเราะห์ ถล่มพวกวะห์ฮาบี พวกสาลัฟที่เเท้จริง ฯลฯ เเล้วโพสเรื่องคีลาฟ เถียงไปมา ต่างฝ่ายต่างไม่ยอม งัดหลักฐานไปมา ยุการดิเบทขึ้น

12. ทำตัวอาลิม เเต่เรียนเเค่ 4 ปี จบจากนอก จากตะวันออกกลาง มีวุฒิการศาสนา ใบปริญญา ชำนาญ (Specialise) ด้านฟิกฮ์ เเต่อ่อนด้านอุศูลลุดดีน

13. ขาดการถ่อมตน ไม่เคารพบรรดาอุลามะ คิดว่า ตัวเองอาลิม คนอื่นเรียนต่ำ เรียนไม่หมด

14.เวลาสอนบอกทัศนะไม่หมด ส่วนผู้เรียนยึดทัศนะที่ครูบอก พอไปเจอทัศนะที่ไม่เหมือน เกิดการทะเลาะกัน โต้เเย้ง ว่า ของใครถูกลูกศิษย์จากสองสำนัก ทำสงครามปาก เถียงไปมา โดยเฉพาะบนเฟสบุค พอจบ ขึ้นประเด็นใหม่ เเล้วมีคนมาเม้น มาสนับสนุน เเละมีคนต่อต้าน เถียงกันเป็นกลุ่มย่อย…..คอยใช้ตรรกะ
ด่าอีกคนไร้จุดยืน ส่วนตัวเองยืนจุดเดียว เป็นต้น

15. ชอบฟัตวา เเต่ไม่ชอบเรียน เลยทำให้ภาพลักษณ์ของอิสลามเสียหาย จนเกิดการโต้เถียง เเละสงครามน้ำลาย….

การศึกษาสมัยนี้ ขาดความบารอกัตไปมาก หากเปรียบเทียบกับการศึกษาสมัยก่อน คนที่สร้างสาเหตุความเเตกเเยก ต้องมาเชื่อมความสัมพันธ์ใหม่ เปิดใจ เปิดความจริง พูดความจริง อย่าเล่นซ่อนหา ซ่อนทัศนะ เปิดทัศนะให้หมด ความคิดคนจะได้กว้าง…คนที่ทะเลาะเรื่องที่คีลาฟ เป็นคนที่เขลา ปัญญาเบามีสมองเเบบ Fixure-oriented ไม่ Comprehensile เเละชอบสรรหาทัศนะที่เเวกเเนวมาปล่อยให้ชาวบ้านงง สับสน เพราะต้องการให้เเปลก เพื่อให้คนหรือชาวบ้านคิดว่า ตัวเองเรียนสูง เเละเป็นที่รู้จัก ซึ่งภาษาอาหรับเรียกว่า
خالف تعرف
ความว่า : หากมาเเปลกเเละเเวกเเนว จะได้รับความโด่งดังเเละเป็นที่รู้จัก

ขอบคุณข้อมูล Matty Ibnufatim Hamady