แอน สิเรียม นำทีมเดินแบบชุดมุสลิม งานราตรีพันหนึ่งทิวาของแม่บ้านไทยมุสลิมหารายได้เพื่อทุนการศึกษาเด็กกำพร้ายากจน

1667

“แอน สิเรียม นำทีมเดินแบบชุดมุสลิม ราตรีพันหนึ่งทิวา ครั้งที่ 22 สุดงดงามอลังการ!.”

วันที่ 4 พฤศจิกายน.2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุได้พระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในงาน”ราตรีพันหนึ่ง” ครั้งที่ 22 จัดโดยมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิมเพื่อนำรายได้สมทบทุนการศึกษากำพร้าผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งานจัด ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยในงานมีดาราชื่อดังร่วมเดินแบบในชุดมุสลิมหลายคน อาทิ แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์,จ๊ะ จ๋า พริมรตา เดชอุดม,โม อมีนา พินิจ,โบว์ เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์,แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย,ส้ม ธัญสินี พรมสุทธิ์,เมย์ เจ้าหญิง ศิรินทรา ยายี (ทายาทพระนางมัสสุหรี รุ่นที่ 7 แห่งเกาะลังกาวี) ซึ่งงดงามไปด้วยความงามของชุดและเครื่องประดับที่เลอค่า แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ จ๊ะ จ๋า พริมรตา เดชอุดม โม อมีนา พินิจ,ส้ม ธัญสินี พรมสุทธิ์ แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย,เมย์ เจ้าหญิง ศิรินทรา ยายี (ทายาทพระนางมัสสุหรี รุ่นที่ 7 แห่งเกาะลังกาวี) เป็นต้น