ชื่นชม!ครอบครัวมุสลิมมอบที่ให้โรงพยาบาลปัตตานี สร้างสถานพยายาลชุมชน

4395

ครอบครัวรักษ์ระเด่น มอบที่ดินให้โรงพยาบาลที่ปัตตานี

วันนี้ (13 พ.ย. 2560) นายมุข สุไลมาน พร้อมเครือญาติและคณะแพทย์ของจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมส่งมอบโฉนดที่ดินผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้โรงพยาบาลปัตตานี โดยผู้มอบที่ดินคือ”คุณนริศรา อภิชัยรักษ์(ระเด่นอาหมัด) และนพ.สมหวัง อภิชัยรักษ์ “ผู้เคยดำรงตำแหน่ง สว.จังหวัดปัตตานี จำนวนที่ดินมากกว่า 3 ไร่ เพื่อสร้างโรงพยาบาลชุมชน
Cr.farida sulaiman