ไม่ทันสิ้นคำนายกฯสั่งสอบห้ามฮิญาบ สธ.สั่งทั่วประเทศห้ามกีดกัน!!

74
กรณี คณะพยาบาสศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงหูนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งสอบตรวจ ส่งผลกระทรวงสาธารณสุขสั่งสถานพยาบาลทุกแห่งห้ามปิดกั้นมุสลิมะห์คลุมฮิญาบ
 
กรณีมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลกระบี่ ห้ามมุสลิมคลุม ฮิญาบจนกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งนั้น หลังการประชุมครม. เมื่อ 14 ก.ค.พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า  รัฐบาลไม่ได้ห้าม

“จะให้เขาไปตรวจสอบทั้งสามที่ผมเห็นลงในหนังสือพิมพ์ เดี๋ยวจะให้กระทรวงสาธารณสุขไปตรวจสอบ ให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ไปตรวจสอบว่ามีปัญหาอย่างไรในการให้ขึ้นวอร์ดหรือไม่ขึ้นวอร์ด ผมคิดว่าในทางปฏิบัติไม่น่าจะพลาด

ไม่น่าจะไม่ทำ จะต้องไปดูว่าทำไมถึงไม่ทำ มีปัญหาอะไรรึเปล่า ฟังอย่างนี้ผมสบายใจ เดี๋ยวจะแก้ให้”

หลังจากให้สัมภาษณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา ได้มีปฏิกิริยาตอบรับทันทีจากกระทรวง สาธารณสุข โดยนายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๑.๖/๒๘๘๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่องการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสาธารณสุข ถึงนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด/ผู้อำนวยการ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไปทุกแห่ง เรื่องการแต่งกายของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร, พยาบาลและพนักงานผู้ช่วย ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสาธารณสุข จำนวน ๓ ฉบับ โดยระบุให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นมุสลิมสามารถแต่งกายโดยใช้ผ้าคลุมฮิญาบตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักบริหารการสาธารณสุขและย้ำให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้อย่างเคร่งครัดด้วย จะเป็นพระคุณ ลงชื่อ นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข