กรณีวิพากษ์ วัดมอบเงินอิหม่าม

26

กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง กรณีการทอดกฐินของวัดโต๊ะโมะ อ.สุคีริน แล้วมีการมอบเงินให้ชมรมอิหม่ามอำเภอสุคีริน ทั้งพุทธและมุสลิมส่วนใหญ่แสดงความไม่เห็นด้วย 
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 7 พ.ย.2558 เวลา 10.00 น. โดยนายประชา เตรัตน์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ, อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งถือว่า เป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ได้เดินทางมาเป็นประธานองค์กฐิน ประจำปี 2558 ณ วัดโต๊ะโมะ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน ผู้ที่ร่วมงานมีทั้ง นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และคณะ, นายจำนัล เหมือนดำ รองผู้ว่าราชการการจังหวัดนราธิวาส, นายวรเชษฐ พรมโอภาษ ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอเจาะไอร้อง/ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง, นายอำเภอสุคิริน, นายอำเภอเมือง, นายอำเภอยี่งอ, หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลัง และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันอย่างคับคั่ง ได้เงินจำนวนเท่าไหร่ไม่ได้แจ้ง

ประเด็นที่เป็นหัวข้อถกเถียงคือ ได้มีผู้นำศาสนาได้ร่วมพบปะผู้นำศาสนาพูดคุยผู้จัดงาน และผู้จัดงานได้มอบเงินสนับสนุนให้กับประธานชมรมอิหม่ามอำเภอสุคิริน เพื่อให้กำลังใจผู้นำศาสนาในการประกอบศาสนากิจต่อไป ซึ่งการมอบเงินให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่อิหม่าม ซึ่งเป็นความสวยงามของการอยู่ร่วมกันของต่างศาสนิก ที่มีการเอื้ออาทรระหว่างกัน มุสลิมช่วยวัด และวัดช่วยมุสลิม อย่างไรก็ตาม มีการแสดงความคิดเห็นในเพจ Mtoday อย่างกว้างขวาง ทั้งพุทธและมุสลิม โดยมุสลิมส่วนใหญ่เห็นว่าไม่เหมาะสมที่ไปรับเงินทอดกฐิน และเข้าไปอยู่ในบรรยากาศที่ไม่เหมาะสมฉากหลังมีพระพุทธรูปอยู่ด้วย

ในขณะที่ชาวพุทธ แสดงความเห็นว่า ไม่ควรมอบเงินให้มุสลิม เพราะเป็นเงินของวัด บางคนถึงกับบอกว่า เป็นเงินค่าคุ้มครอง และแสดงวาจาในทางหมิ่นว่ามุสลิมไม่มีเงินหรืออย่างไรถึงมารับเงินวัด แต่ก็มีฝ่ายที่เห็นด้วยที่เห็นว่าเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแนวทางของทางราชการที่ต้องการให้เกิดความสมานฉันท์ปรองดอง ความร่วมมือกันในพื้นที่ จะเห็นได้ว่าคนที่เป็นประธานคือ นายประชา เตรัตน์ อดีตข้าราชการระดับสูงของกระทรวงหมาดไทย และเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ย่อมมองเห็นถึงความดีงามในการดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอก็อยู่กันครบ คงไม่มีใครเจตนาเป็นอื่นนอกจากการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน กรณีการวิพากษ์วิจารณ์สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกในสังคมไทย ที่ยังไม่ให้การยอมรับระหว่างกัน ยังดูหมิ่นดูแคลน หวาดระแวงระหว่างกัน การปรองดองจึงยังเป็นเรื่องที่ไกลหรือไม่

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2558