“สามารถ มะลูลีม”ประกาศภารกิจนำศูนย์กลางฯ สร้างความเข้าใจอิสลาม

99

“สามารถ มะลูลีม”ประกาศภารกิจนำศูนย์กลางฯ สร้างความเข้าใจอิสลาม ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาและร่วมกันพัฒนาสังคม

“สามารถ มะลูลีม” อดีต ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ เข้ามาเป็นประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่ามกลางปัญหาความแตกแยกทางความคิดสูง การแบ่งแยกในสังคมมุสลิมกระทบต่อมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ ที่เป็นสถานที่ๆ มุสลิมทุกกลุ่มมาร่วมมือกันทำงานเพื่อสังคมมุสลิม

“ภารกิจของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ จะนำศูนย์กลางฯ ร่วมมือกับทุกฝ่ายในการสร้างความเข้าใจอิสลาม การร่วมมือกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคม การร่วมมือกันเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติร่วมกัน เป็นแนวทางที่ศูนย์กลางฯ จะเดินไปข้างหน้า” สามารถกล่าวในระหว่างการจัดงานเลี้ยงเปิดตัวคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ

สามารถกล่าวว่า ศูนย์กลางฯ ยังมีภารกิจในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมุสลิมที่จะมาเยือนศูนย์กลางอิสลามฯ และทุกปีจะมีการจัดเลี้ยงละศีลอดบรรดาคณะทูตโดยใช้ทุนของตัวเอง

“สมัยคุณกษิต ภิรมณ์ เป็น รมว.ต่างประเทศ ได้สนับสนุนภารกิจนี้ โดยสนับสนุนงบประมาณปีละ 200,000 บาท ในการจัดเลี้ยงละศีลอดซึ่งตั้งแต่วันนั้นกระทรวงการต่างประเทศ ยังมีการสนับสนุนเป็นประจำทุกปี ไม่มีการยกเลิก” สามารถ กล่าว

นอกจากนี้ สามารถยังกล่าวว่า มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ ยังมีภารกิจให้ความรู้ ความเข้าใจศาสนาแก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ และช่วยเหลือสังคม ด้วยการจ่ายซะกาตให้กับผู้ด้อยโอกาส ให้ทุนการศึกษากับเด็กกำพร้าและยากจน ซึ่งมีเด็กกำพร้าอยู่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ จำนวนหลายคน ด้านนายกษิต ภิรมร์ อดีต รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่หมู่บ้านประชาคมอาเซียนแล้ว เราจะต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศให้ได้ การแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้เราได้พัฒนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

“ในปัจจุบัน มีกลุ่มต่างๆ ที่มีความขัดแย้งกันสูง มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ จะต้องทำหน้าที่ประสาน สร้างความเข้าใจระหว่างกัน ไม่ให้เกิดปัญหาและสร้างความเข้าใจระหว่างกัน” นายกษิต กล่าว

ท่ามกระแสความเห็นที่แตกต่าง กดดันถาโถมเข้าใส่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ หวังว่า อัลเลาะฮ์จะชี้นำให้ “สามารถ มะลูลีม” พาองค์กรนี้เพื่อสร้างสรรค์สังคมมุสลิมให้ก้าวหน้าในอีกระดับหนึ่ง

หมายเหตุ : จากนิตยสาร MTODAY ฉบับประจำเดือนมกราคม 2559