ประชัย ชี้ขจัดนักการเมืองและข้าราชการคอรัปชั่นไม่ได้ ปฏิรูปสูญเปล่า แนะลงโทษรุนแรง เพิ่มเงินเดือน

39

ประชัย ชี้ขจัดนักการเมืองและข้าราชการคอรัปชั่นไม่ได้ ปฏิรูปสูญเปล่า แนะลงโทษรุนแรง เพิ่มเงินเดือน

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการปฏิรูปการเมืองไทยว่า การปฎิรูปการเมือง ถ้าไม่เริ่มทำให้การคอรัปชั่นของนักการเมืองหมดไปก็เท่ากับการสูญเปล่า ถัดไปก็คือการปราบคอรัปชั่นของข้าราชการ ทุกฝ่าย

“การปราบคอรัปชั่นของนักการเมือง ทำได้โดยการไม่ให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้วยการ ห้ามหาเสียง  และไม่ให้มีหัวคะแนน สำหรับ ข้าราชการ ต้องให้เงินเดือน ของข้าราชการสูงเทียบเท่ากับเงินเดือนของเอกชน เหมือนดังที่ประเทศสิงคโปร์ และมีการลงโทษอย่างรุนแรงถ้ามียังมีการคอรัปชั่นอยู่” นายประชัย กล่าว