“สมคิด เลิศไพทูรย์” แจงในสภา กม.ฮัจย์ ไม่ใช้งบรัฐให้มุสลิมไปมักกะห์

26

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ ได้ชี้แจงในที่ประชุมสภานิติบัญญติแห่งชาติ (สนช.)ว่า กรณีที่มีการปล่อยข่าวให้เกิดความเข้าใจผิดในโซเชียลมีเดีย ยืนยันว่า ในร่างพ.ร.บ.นี้จะ ไม่มีการตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพราะมี กรมการปกครองจะดูแล ส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะรับคนมุสลิมมาทำงานในกระทรวงมหาดไทยมากขึ้นนั้น ก็ไม่เป็นความจริง พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อสนับสนุนการเดินทางไปฮัจย์ เพราะผู้เดินทางต้องออกค่าใช้จ่ายเอง รัฐเพียงแต่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้เท่านั้น  เรื่องรักษาพยาบาล