มาลิดกลางฯ เป็นงานที่มีมุสลิมเข้าร่วมมากที่สุดกว่าทุกงานในประเทศไทย

29

มาลิดกลางฯ เป็นงานที่มีมุสลิมเข้าร่วมมากที่สุดกว่าทุกงานในประเทศไทย

 
งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย มีงานที่มีมุสลิมเข้าร่วมงานมากที่สุด ทุกงานทุกกิจกรรมที่มุสลิมจัดขึ้นในประเทศไทย มีมุสบิมจากทุกเชื้อชาติ และทุกภูมิภาค ทุกพื้นที่ ทั้งภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ละภาคอีสาน มาร่วมออกบูธแสดงและขายสินค้าและบริการ ยกตัวอย่างอาหาร มีทั้งอาหารอาหรับ อาหารปากี อาหารมลายู และอาหารภาคกลาง รวมทั้ง มีมุสลิมทั่วทุกภูมิภาคมาเที่ยวชมงาน จึงเป็นงานที่มีความหลากหลายสูง ผู้มาเที่ยวงานสามารถสัมผัสมุสลิมทั่วประเทศไทยที่งานเมาลิดกลาง ซึ่งในปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม ณ ศูนยบ์บริหารกิจการอิสลามเฉลิมพระเกียรติ คลอง 9 หนองจอก กรุงเทพมหานคร

เมาลิดนิวส์

เมาลิดนิวส์