“Lanna Expo 2015” 4 จังหวัดจัดยิ่งใหญ่

34

“เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง” ผนึกกำลังจัดงาน “Lanna Expo 2015” ชูท่องเที่ยว พร้อมยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัด ผลักดันสู่เวทีระดับนานาชาติ และตลาดภูมิภาคอาเซียน พร้อมสัมผัสสินค้าฮาลาลด้วย

ที่ห้องประชุมย่อย 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นประธาน แถลงข่าวการจัดงาน “Lanna Expo 2015 เสน่ห์ล้านนา…ให้คุณค้นหาไม่รู้จบ” ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ 4 จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การสร้างชื่อเสียงให้แก่ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่ได้รับมาตรฐาน มีเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา และความโดดเด่นของกลุ่มจังหวัด รวมไปถึงความพร้อมในการรองรับการจัดประชุมสัมมนา อีกทั้งยังช่วยขยายช่องทางและโอกาสการตลาดสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัด

นายนาวินยังกล่าวว่า สำนักบริหารยุทธศาสตร์ หรือ OSM กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง ได้กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การทำงาน ในปี 2558 โดยตั้งเป้าส่งเสริมการฟื้นฟู และอนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศล้านนาที่สวยงามมีเสน่ห์ การสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์หลักในสาขาที่โดดเด่นของล้านนา ได้แก่ สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ หัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการการศึกษาและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยปีนี้การจัดงานมุ่งให้เกิดการยกระดับการพัฒนาการค้าและการลงทุน และกระตุ้นการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ซึ่งการจัดงาน “Lanna Expo 2015” ครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 800,000 คน และสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

ด้านนายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บได้สนับสนุนการจัดงาน “Lanna Expo 2015” ครั้งนี้ให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาการจัดงานให้มีความยั่งยืน เพื่อก้าวเข้าสู่งานแสดงสินค้าระดับสากลต่อไป เพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัด “ไมซ์ซิตี้ (MICE city)” ที่มีศักยภาพสูง เหมาะสมกับการจัดประชุมและแสดงสินค้าระดับนานาชาติ สามารถรองรับนักเดินทาง นักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งสถานที่ประชุม ที่พักที่ได้มาตรฐานและเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติก สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่จะนำมาจัดแสดงในงาน Lanna Expo 2015 ประกอบด้วย LannaCreative Craft ภายใต้แนวคิด Lanna Living and Lifestyle เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการภาคเหนือเน้นกลุ่มสินค้า Craft ที่มาจากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไม้ เซรามิค กระดาษ ผ้าและเครื่องหนัง เครื่องเงินและจิวเวลรี่  สินค้าหัตถกรรมอุตสาหกรรมสินค้า SMEs และของดี OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ/บริการสุขภาพและ spa (Health & Wellness) ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ถือว่ามีศักยภาพพร้อมในทุกด้าน ทั้งในด้านพืชสมุนไพร ภูมิปัญญา ความพร้อมของสถานที่ ที่นอกจากจะได้ผ่อนคลายร่างกายแล้ว ยังได้ผ่อนคลายจิตใจด้วย อาทิ โปรแกรมสุขภาพชะลอวัย ขณะเดียวกันพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ยังมีการท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์สีสันวัฒนธรรมล้านนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (Lanna Creative Tourism) ที่ต้องการดึงเม็ดเงินจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ใช้เวลาท่องเที่ยวในพื้นที่ให้นานขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหาร และเกษตรแปรรูป (Northern Thailand Food Valley) ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตามโครงการ Thailand Food Valley เป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน และได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการขับเคลื่อนในรูปแบบของ Triple Helix 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การจัดตั้งศูนย์ประสาน หรือ Command Center เพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนโครงการ

การศึกษาดูงานในต่างประเทศที่เป็นต้นแบบ เช่น เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น ภายในงาน “Lanna Expo 2015” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-13 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการออกบูธกว่า 1,200 บูธ บูรณาการจัดงานครอบคลุม ทั้งด้านการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์สีสันวัฒนธรรมล้านนา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์, และการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ที่ถือเป็นสินค้าตัวใหม่ จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์จริง จัดแสดงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามแบบล้านนารวมถึงบริการตรวจสุขภาพฟรีกับมหกรรมล้านนาเมืองสุขภาพ การจัดประชุมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 8 และการประชุมล้านนาเมืองสุขภาพครั้งที่ 1 รวมถึงนิทรรศการความก้าวหน้าทางการแพทย์ สินค้าเอกลักษณ์ของล้านนา,สุดยอดสินค้าระดับพรีเมี่ยม, สินค้าระดับส่งออก และของดีของเด่นประจำกลุ่มจังหวัด และอุทยานอาหารภาคเหนือ ซึ่งรวบรวมผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ได้มาตรฐาน อาหารเพื่อสุขภาพ พืชสมุนไพร การจำหน่ายอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าและอาหารฮาลาล เป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น ประมาณ 40 บูธ และกาดมั่วครัวฮอม (ตลาดจำหน่ายอาหารและสินค้าท้องถิ่น) ให้ชม ชิม ช้อปอย่างจุใจ ได้บรรยากาศทางเหนือแท้ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสำหรับนักธุรกิจและผู้ประกอบการ เช่น การเจรจาทางการค้าและการจับคู่ทางธุรกิจ การออกร้านนิทรรศการของสถานกงสุลต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS ซึ่งประกอบไปด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ และผู้เข้าชมงานจะได้พบกับกิจกรรมบนเวที ที่มีทั้งการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรม 4 จังหวัด มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย