อัลฮัมดุลิละห์ นักวิทยาศาสตร์หญิงด้านนาโน เข้ารับอิสลาม

275
ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ได้นำนำนักวิทยาศาสตร์หญิงคนไทย คุณเฉลิมศรี ฉายัษฐิต นักวิทยาศาสตร์ด้านนาโนวิทยา เข้ากาลีเมาะฮ์ซาฮาดะฮ์(เข้ารับอิสลาม)กับอิหม่ามอาฮัด วัชระพิสุทธิ์ อิหม่ามมัสยิดฮารูน ได้ชื่อใหม่ว่า อาอีซะห์ สอดคล้องกับชื่อเล่นของเธอว่า แอ้
อัลฮัมดุลิลละห์


อาอิชะห์ (สวมฮิญาฐสีน้ำเงิน) ถ่ายรูปร่วมกับดร.วินัย และเพื่อนมุสลิม