ตำรวจสก็อตแลนด์ประกาศให้”ฮิญาบ” เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบตำรวจมุสลิมะห์

402

เวบไซต์ Independent รายงานว่า สำนักงานตำรวจสก็อตแลนด์ ได้ประกาศให้การสวุดฮิญาบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบตำรวจสก็อตแลนด์ เพื่อดึงดูดสตรีมุสลิมเข้ารับราชการตำรวจ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้อนุญาตให้ตำรวจระดับสูงสามารถสวมฮิญาบได้มาก่อนแล้ว

สำนักงานตำรวจสก็อตแลนด์อนุญาตให้ฮิญาบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบตำรวจในออฟฟิศ ตั้งแต่ปี 2001

“ประกาศของตำรวจสก็อตแลนด์เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีระหว่างชุมชนมุสลิมกับภาคส่วนอื่น ซึ่งจะทำให้ฮิญาบได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบตำรวจ