เมธี ลาบานูน แม้ไม่สบาย แต่การปฏิบัติศาสนกิจก็ไม่เคยขาด

317

เมธี ลาบานูน ในวันที่ไม่สบาย ก็ยังคงปฏืบัติศาสนากิจไม่ขาด โดยเมธี ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากอาการวูบ ขณะแสดงที่จังหวัดจันทบุรี