ลบแล้ว มือบอนเขียนเชื่อโรงเรียนและยีเลาะ บนโบราณสถานในจอร์แดน

136

ตามที่มีคนมือบอน ได้ขีดเขียนข้อความลงบนแผ่นหิน ซึ่งเป็นโบราณสถานอายุ 2,000 ปี ในประเทศจอร์แดน จนมีเสียงวิพากษฺ์กันอย่างกว้างขวาง ต่อมามีการยอมรับว่า เป็นศษย์เก่าโรงเรียนแห่งหนึ่งในปัตตานี ล่าสุด เมื่อ 22 พฤศจิกายน ได้มีการลบข้อความทั้ง 2 ข้อความออกแล้ว

ข้อความที่ถูกลบ