จับตา! จีน-รัสเซีย ร่วมมือสร้างโรงงานผลิตอาวุธในประเทศไทย

1623

จีน-รัสเซีย ตอบรับไทยอย่างเป็นทางการแล้ว หลังรัฐบาลไทยขอ ร่วมสร้างโรงงานผลิตอาวุธในประเทศไทย

รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายให้กระทรวงกลาโหมไทย พึงพาตัวเอง โดยการตั้งเป้าให้ตั้งโรงงานการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ภายในปี 2560 และเพื่อลดต้นทุนการนำเข้าอาวุธฯจากต่างประเทศ และตั้งเป้าจะจำหน่ายอาวุธฯให้กับต่างประเทศ ในเชิงพาณิชย์ ภายในปี 2556
ที่ผ่านมา กองทัพไทยใด้สร้างอาวุธฯใช้เอง มากมายหลายชนิด ยังขาดแต่เทคโนโลยีสมัยใหม่ ..จีน-รัสเซีย พร้อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้

ภาพ..ศูนย์ซ่อมสร้างฯกองทัพบก..