ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณหัวใจวายเฉียบพลัน ถึงแก่กรรม

223

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีต รมว.ต่างประเทศ อดีตเลขาธิการอาเซียน ได้ถึงแก่กรรม ด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลัน ที่รพ.รามคำแหง