ดร.สุรินทร์ “ในความทรงจำ” ท่านว.วชิรเมธี

2051

“ในความทรงจำ”

การจากไปของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนนับเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลสำคัญของไทย ของอาเซียน และของโลกครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่ง
ในทัศนะของอาตมภาพ
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นนักการเมืองผู้เป็นความหวังของสังคมไทย เป็นสุภาพบุรุษที่มีความรอบรู้ ลุ่มลึก แหลมคม และมีรสนิยมวิไลในทางศิลปะและวรรณกรรม เป็นปัญญาชนมุสลิมผู้มีหัวใจเปิดกว้างต่อศาสนิกต่างศาสนาทุกถ้วนหน้า เป็นตัวแทนของไทยในเวทีโลกที่เราอวดอ้างได้อย่างภาคภูมิใจ มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการสร้างคนรุ่นใหม่ที่น่ายกย่อง และมีทัศนคติที่เกื้อกูลต่อการสร้างสรรค์สันติภาพโลกอย่างยั่งยืน
หลายปีที่ผ่านมา
อาตมภาพได้ร่วมทำงานด้านสันติภาพโลกกับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ หลายครั้ง ต่างกรรมต่างวาระ
ครั้งหลังสุดคือการประชุม “เครือข่ายมนุษยธรรมเพื่อสันติภาพโลกแห่งเอเชีย” ที่มูลนิธิวิมุตตยาลัย ร่วมกับ สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ร่วมกันจัดขึ้น ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ( ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ในงานนั้น ท่านได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมที่เรียกเสียงชื่นชมจากผู้เข้าร่วมประชุมอย่างท่วมท้นและก่อให้เกิดความหวังใหม่ในเวทีโลก
หลังจบงานนี้ เราคุยกันว่า ปีหน้าจะสานต่องานใหญ่ซึ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน นั่นคือ งานประชุมร่วมกัน ระหว่างปัญญาชนชาวพุทธ และ ปัญญาชนมุสลิมโลก ซึ่งคิดกันว่า จะจัดขึ้นที่ไร่เชิญตะวันเหมือนเดิม โดยมีเป้าหมายเพื่อกรุยทางสร้างสันติภาพผ่านสุนทรียสนทนาซึ่งเป็นบทบาทที่ท่าน ดร.สุรินทร์ มีความเชี่ยวชาญเป็นส่วนตัวดังได้เคยใช้ศักยภาพด้านนี้ทำงานในฐานะเลขาธิการอาเซียนมาแล้ว
แต่…ช่างน่าเสียดาย ที่งานใหญ่เพื่อโลกงานนี้ คงเป็นได้แค่ความฝัน
โมงยามแห่งความสุขตลอดเวลาที่ได้สนิทเสวนากันมาหลายปี มิตรภาพอันยั่งยืน ความทรงจำที่แสนงามของกัลยาณมิตรต่างวัยและต่างศาสนา จะยังคงอยู่ในใจของอาตมาไปตราบนานเท่านาน
ขออำนวยพรให้ท่าน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ หลับให้เป็นสุข ณ สวรรค์สถานตราบนิรันดร์

(ว.วชิรเมธี)
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐