เด็ดกว่า! อัลอิศละห์ไม่สนกอจ. ตั้งเครือข่ายมัสยิดกรุงเทพฯ พัฒนาสังคมมุสลิม ดร.วินัย ดะห์ลัน ระบุมีเงินสนับสนุนหลายล้านบาทแล้ว

751

ชัดเจน! อัลอิศละห์ไม่สนกอจ. ตั้งเครือข่ายมัสยิดกรุงเทพฯ พัฒนาสังคมมุสลิม ดร.วินัย ดะห์ลัน ระบุมีเงินสนับสนุนหลายล้านบาทแล้ว

ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแกนนำกลุ่มอัลอิศละห์ ที่เพิ่งพลาดหวังจากการลงคัดเลือกเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศบนเวทีงานรวมน้ำใจมัสยิดนูรุสสลาม ย่านหนองจอกว่า ไม่เสียใจกับการไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นกอจ.กรุงเทพฯ แต่ดีใจที่ได้มีเพื่อนที่เป็นอิหม่ามเพิ่มอีกหลายคน ที่ได้ทำงานร่วมกันมาตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา แม้เราไม่ชนะแต่คะแนนได้ใกล้เคียง จากเดิมที่ขาด 40 เสียง ก็ขาดเพียง 10 กว่าเสียง แสดงให้เห็นว่า มีผู้สนับสนุนมากขึ้น

“ที่ลงรับการคัดเลือก เป็นกรรมการอิสลามกรุงเทพฯ เป้าหมายก็เพื่อเข้าไปพัฒนาสังคมมุสลิมกรุงเทพฯ ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น อย่างที่ทำการสำนักงานฯ ผ่านมา 18 ปี ยังไม่มีเลย แต่แม้ไม่ได้รับการคัดเลือกแต่ พวกเรามัสยิด 46 แห่งในกทม. ได้ร่วมมือจัดตั้งเป็นเครือข่ายบริหารมัสยิดแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok musjid Corporation)เพื่อร่วมกันพัฒนามัสยิด พัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งตอนนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการแล้วหลายล้านบาท พร้อมที่จะทำงานทันที” ดร.วินัย กล่าวถึงแนวทางการทำงานของกลุ่มอัลอิศละห์