ระทึก!ยื่นมหาดไทยสอบคุณสมบัติอิหม่ามกทม. อาจส่งผลเลือกกอจ.เป็นโมฆะ

1623

ระทึก!ยื่นมหาดไทยสอบคุณสมบัติอิหม่ามกทม. อาจส่งผลเลือกกอจ.เป็นโมฆะ

วันที่ 4 ธันวาคม มีรายงานแจ้งว่า เมื่อเร็วๆนี้ มีคณะบุคคลได้ยื่นหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของอิหม่ามมัสยิดในกรุงเทพฯแห่งหนึ่ง โดยให้เหตุผลว่า มีการจัดคัดเลือกไม่ถูกต้อง ใช้บัตรเลือกตั้งผิดสี โดยผู้ที่เกี่ยวได้ชี้แจงว่า บัตรเลือกตั้งหมด จึงต้องใช้บัตรสีอื่นแทน ซึ่งผู้ร้องเห็นว่า ไม่ถูกต้องตามระเบียบของการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิด

รายงานแจ้งว่า ล่าสุดได้มีการยื่นคัดค้านการเลือกตั้งกอจ.กทม. เนื่องจากอิหม่ามคนดังกล่าวได้ลงเลือกตั้งด้วย ซึ่งอาจส่งผลให้การคัดเลือกกอจ.กทม. เป็นโมฆะ หากกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบแล้วพบว่า การดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบจริง นอกจากนี้ ผู้ที่ลงนามชี้แจงไปยังกระทรวงมหาดไทยว่า การคัดเลือกถูกต้องชอบธรรม อาจจะถูกข้อหาให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานด้วย