กวีซีไรท์เขียนกลอน เพชรแผ่นดิน สุรินทร์ พิศสุวรรณ

380

เพชรแผ่นดิน
สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ปากกาของพระองค์ วางลงแล้ว
รอยหมึกแผ่วพร้อมเผือดเหือดแห้งสิ้น
สุภาษิตอิสลาม มาย้ำยิน
จารึกนาม สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ชีวิตที่มีค่า และงดงาม
ได้ก้าวนำทำตามความใฝ่ฝัน
ก้าวข้ามขีดจำกัด สารพัน
ร่วมรังสรรค์สรรพสิ่ง ด้วยจริงใจ

สานพลังอาเซี่ยน เปลี่ยนปรากฏ
ร่วมกำหนดบทบาทภิวัตน์สมัย
เป็นดวงแก้วสากล ประโชนชัย
เพชรไผทเมธี ปรีชาเชาว์

ผสานหลักนักปราชญ์ ทั้งศาสตร์ศิลป์
งานแผ่นดินเผดิมสร้างทั้งใหม่เก่า
ตระหนักหลักความรู้ผู้ต้นเค้า
คือ “เรารู้ว่าเรา นั้นไม่รู้”

ภาพ สุรินทร์ พิศสุวรรณ อันเจนตา
ภาพรอยยิ้มในหน้า มาเคียงคู่
เป็น “น้ำนิ่ง ตลิ่งไหล” ให้ได้ดู
อยู่ในโลกแต่อยู่ เหนือโลกแล้ว ฯ

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์