“ประดิษฐ์ นิมา”คืนชีพ รั้งกรรมการกลางฯตัวแทนอยุธยา

459

วันนี้ (๗ ธ.ค.๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ที่ห้องประชุมชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้ ปลัดจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอิสลามประจังหวัด (กอจ.)พระนครศรีอยุธยา(หลังจากได้มีการประชุมอิหม่ามประจำมัสยิด เพื่อคัดเลือก กอจ.ฯ เมื่อ ๒๗ พ.ย. ๖๐ ที่ผ่านมา) ซึ่งการประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการคัดเลือกผู้แทน กอจ.ฯ จำนวน ๑ คน เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) มี กอจ. ฯ เข้าร่วมประชุม ๒๔ คน (ไม่มาประชุม ๑ คน คือ นายสมศักดิ์ พลีบัตร เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ) โดยในที่ประชุมได้เสนอชื่อนายประดิษฐ์ นิมา รองประธาน กอจ.ฯ เป็นผู้แทน ฯ เพียงคนเดียวมีผู้รับรอง ๒๓ คน ผลมติที่ประชุมจึงเห็นชอบให้นายประดิษฐ์ นิมา เป็นผู้แทน กอจ.พระนครศรีอยุธยา