งาน 100 ปีมัสยิดอิสลามบ้านฮ่อสุดยิ่งใหญ่ ผู้นำมุสลิมจีนหลายเข้าร่วม

182

วันที่ 9 ธันวาคม มีพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีการจัดงานมัสยิดอิสลามบ้านฮ่อ จ.เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ในพิธีมีแขกระดับสูงจากหลายประเทศเข้าร่วม อาทิกงศุลซาอุดิอารเบีย กงศุลบรูไรประจำประเทศไทย ผู้นำมุสลิมจากยูนนาน ผู้นำมุสลิมจากไต้หวัน และฮ่องกง เป็นต้น รวมทั้งผู้มีเกียรติที้งชาวไทยและต่างประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะมุสลิมจีนมาร่วมงานคับคั่ง

งานครบรอบ 100 ปีมัสยิดบ้านฮ่อจัดระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม มีกิจกรรมการเสวนา การออกร้านสินค้า โดยตลอดงานทางมัสยิดจะจัดเลี้ยงอาหาร ตลอด 3 มื้อ