สุดประทับใจ!เรื่องดีๆที่ต้องบอกต่อ มุสลิมคนหนึ่ง”จ่ายซะกาต-เงินส่วนตัว” ส่งเด็กจบหมอ โดยไม่เปิดเผย

138

เรื่องเกิดในประเทศไทย!

เรื่องราวดีๆ ของมุสลิมคนหนึ่งที่ทำความดีด้วยด้วยการใช้เงินซากาตหรือเงินส่วนตัวส่งผ่านเพื่อนคนหนึ่ง ช่วยการศึกษาเด็กยากจนแต่เรียนดีส่งเด็กมุสลิมคนหนึ่งเรียนจบหมอ ใช้เวลา 6 ปี ครั้นคุณหมอจบมา อยากขอเจอสักครั้ง กลับได้รับคำตอบ ที่ส่วนตัวฟังแล้ว บอกความรู้สึกไม่ถูก เพราะ คำตอบคือ

‘เรื่องของผมกับอัลลออ์จบแล้ว ส่วนกับคุณหมอไม่มีอะไรติดค้าง’ ชายคนดังกล่าว บอกผ่านเพื่อนเมื่อคุณหมอจบใหม่อยากเจอซักครั้งในชีวิต

“หมอเลยไม่มีโอกาสรู้ ผู้มีพระคุณคือใคร”
นี่กระมังคือ อิคลาส คือการปฎิบัติงานโดยสุจริตใจ เพื่ออัลลอฮ์ ปราศจากการโอ้อวด ความจริงใจที่มีต่อการกะทำโดยไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดหรือการแสวงหาชื่อเสียง การยกย่อง สรรเสริญจากมนุษย์แต่อย่างใด ทำงานและทำอิบาดะฮ์ เพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์พระองค์เดียว …. ขออัลลอ์ทรงตอบแทนความดีด้วยเถิดแก่เขาด้วยเถิด อามีน
(12-12-2017)

Cr. M.Fauzi Masoh