ประธานกอ.ภูเก็ตเรียกประชุมอิหม่าม”คัดค้านอเมริกาให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงยิว” -เคลื่อนไหวสันติเพื่อภาพลักษณ์จังหวัด

284

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560 ด.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ได้เรียกประชุมอิหม่าม และคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต เพื่อประชุมหารือแนวทางการ เคลื่อนไหวของชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต กรณีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวมุสลิมทั่วโลก เครือข่ายอิหม่ามและคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต จึงขอคัดค้านและประณามการกระ ทำของสหรัฐอเมริกาจะประกาศและสนับสนุนให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเพราะเยรูซาเล็มเป็นเมืองของนานาชาติ ซึ่งศาสนิกของทั้งสามศาสนาคือคริสต์ อิสลามและยูดาย มีสิทธิ์ร่วมกัน องค์กรมุสลิมจังหวัดภูเก็ตเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิทธิมนุษยชน และคุณค่าความเป็นมนุษย์ของชาวปาเลสไตน์

ด.ต.โกมล กล่าวว่า จากการประชุมเห็นควรประสานผู้นำศาสนาในท้องถิ่นให้ทำความเข้าใจกับกลุ่มชาวมุสลิมในพื้น ให้เคลื่อนไหวโดยสงบ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่งประเทศได้ และอาจจะกระทบต่อภาพ ลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โดยรวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวมได้ การเคลื่อนไหว เพื่อจะแสดงพลังต่อต้าน ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นสามารถทำได้แต่ขอให้พี่น้องทุกๆคนเคลื่่อนไหวด้วยความสงบให้อยู่ในกรอบของกฏหมายด้วย