ฉาวไม่หยุด! แฉกอจ.สุราษฎร์ฯชุดเก่าเบิกเงิน 400,000 ทิ้งทวนก่อนหมดวาระ 1 วัน ไม่พอ 6 ธันวาเบิกอีก 40,000

474

วันที่ 13 ธันวาคม นายศิลา วันดี รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า หลังจากกอจ.ชุดใหม่ ได้เข้ามาทำงานได้ตรวจสอบพบว่า เงินในบัญชีของสำนักงานฯ ได้ถูกคณะกรรมการชุดก่อนถอนออกไป 400,000 บาท ในวันที่ 22 พฤศจิกายน และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ได้ถอนออกไปอีก 40,000 บาท ปิดบัญชี โดยไม่ทราบว่า ได้ถอนออกไปทำอะไร เพราะเป็นเงินสำนักงานฯ ไม่ใช่เงินส่วนตัวของใคร จะต้องใช้ในกิจการของสำนักงาน

“ได้ยื่นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว ท่านรับปากว่า จะเชิญอีกฝ่ายไปชี้แจง ก็ต้องรอผู้ว่าราชการจังหวัดจัดการ การเบิกเงินไปในลักษณะนี้ถือว่า ผิดระเบียบสามารถเอาผิดได้ตามกฎหมาย ที่ผ่านมา กอจ.ชุดใหม่ได้อลุ่มอล่วยให้มานำมาคืน ก็ไม่มีการดำเนินการ ต่อไปจะต้องตรวจสอบอย่างเด็ดขาด” นายศิลา กล่าว

นายศิลา กล่าวว่า ตามระเบียบกอจ.ชุดเก่าจะต้องส่งมอบงาน ส่งมอบบัญชีเอกสารทั้งหมด เพื่อให้ชุดใหม่สามารถทำงานต่อไปได้ แต่ผ่านมา 15 วันยังไม่มีการดำเนินการส่งมอบ กระทบต่อการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องการตรวจรับรองฮาลาลที่ผู้ประกอบรอการอนุมัติ

“ผมบอกกับกอจ.ชุดเก่าไปแล้วว่า เมื่ออลุ่มอล่วยแล้วยังไม่ยอมก็จะตรวจสอบการทำงานอย่างละเอียดทุกเรื่อง เพราะที่ผ่านมามีปัญหาเรืองการจดทะเบียนมัสยิด ที่มัสยิดอยู่ตำบลหนึ่ง แต่เลขที่ตั้งอยู่อีกตำบลหนึ่ง ถือว่า เป็นการกระทำผิด

รายงานระบุว่า ในการเบิกจ่ายเงิน 400,000 บาท มีการอ้างว่า มีการประชุมคณะกรรมการฯที่ประชุมได้อนุมัติ แต่กรรมการชุดเก่าหลายคนยืนยันว่า ไม่มีการประชุมมีการตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการทำหนังวือประชุมอันเป็นเท็จหรือไม่ รวมทั้ง ไม่มีหนัสือเชิญประชุมตามระเบียบ